• facebook
  • twitter
  • link
  • youtube

प्रदर्शनी

२०१० डgu्गगुआन प्याकिंग प्रदर्शनी
२०१२ चीन अन्तर्राष्ट्रिय प्याकिंग प्रदर्शनी
२०१ International अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रण र प्याकिंग प्रदर्शनी
२०१ Print चीन प्रिन्ट गर्नुहोस्
२०१ D Drupa २०१।
२०१ All सबै प्रिन्ट चीन प्रदर्शनी बीजिंग
२०१ Print प्रिन्ट २०१ Philippines फिलिपिन्स
२०१ Print प्रिन्ट चीन प्रदर्शनी शंघाई
२०१२ प्याक पिरन्ट अन्तर्राष्ट्रिय
२०२० प्रिन्ट भारत मुम्बई प्रदर्शनी